Vikten av att kunna prata med någon!

Jag har jobbat som medial rådgivare nu ett bra tag och har
hittat vad jag ändast kan beskriva som en extrafamilj med
clienter och andra medarbetare. Jag älskar att ha i baktanken
att varje gång jag påbörjar ett samtal med någon så kan det
förändra deras liv!
Jag märker en väldigt tydlig uppdelning av clienterna jag talar
med och detta lilla inlägg vill jag ska bringa lite ljus på dom som
söker sig till mig som är som jag, människor som har en gåva
som tyvärr har blivit en hemlighet bakom mobbning och
utfrysning, något som har blivit förtryckt och ouppmärksammat.
Jag älskar när den individen ringer, i tackt med att

konversationen går framåt börjar hen slappna av och släppa in
mig i deras talang och man kan tillsammans börja vägleda den
talangen, och på sätt o vis ge den nytt liv och ta bor rädslan och
kännslan av tabu som ofta vår egna familj har gett oss medvetet
eller omedvetet.
Det som känns så givande för mig är just det att jag erbjuder
hen en vän och en familjemedlem som lyssnar och uppmuntar.
Dessa konversationerna leder så ofta till att vi delar historier om
upplevelser och gånger vi fått otroliga spådomar eller syner.
Jag ville börja allting med att påpeka hur viktigt det är för oss
som är olika majoritetet att hitta våran stam o våran familj,
oavsett hur galen eller liten den är så har vi varandra för stöd
och kan känna oss normala för en gång skull