Andevärlden
Många medium pratar om andevärlden som den plats där andarna existerar. När någon går vidare från detta jordeliv så hamnar deras ande utan den fysiska kroppen i just andevärlden som kan ses som en annan dimension. Det är härifrån de kan få kontakt med ett medium.

Andlig
En andlig människa har kontakt med sitt andliga jag och är oftast en spirituell person. De flesta har en stark intuition och har lärt sig lyssna och tolka den. Våra medium är väldigt andliga och har den starka intuitionen för att ge dig de svar du önskar.

Även vanliga präster är andliga. Just den här är dock en skådespelare från tv-serien A-Team och inte en riktig präst-.

Andra sidan
Detta är ett annat namn på andevärlden och används på samma sätt.

Husrensning
Andar kan hemsöka platser hus och hem. Andarna kan vara bundna till platsen eller en sak som finns just där. De kan även vara bundna till en person. När man upplever onaturliga ljud eller händelser som lampor som tänds och släcks av sig själv så kan det vara en hemsökning. Detta är ett sätt för andarna att få dig uppmärksam om deras närvaro. Oftast så antar man att andarna har något ouppklarat på jorden och därför finns de kvar. Ett medium kan få kontakt med dessa andar och hjälpa dem gå vidare från denna hemsökta plats. Det finns flera olika ritualer som ett medium utövar för att utföra en husrening. Efteråt utbreder det sig ett lugn över platsen.

Ett hus som med största sannolikhet är i behov rensning.

Intuition
De flesta medium använder sin intuition. Detta är en empatisk förmåga som gör att ett medium kan sätta sig in i någon annans situation. Ett medium får förnimmelser och agerar efter det. Man kan säga att intuition är att ha extremt god kontakt med sitt inre jag.

Kanalisering
När ett medium kanaliserar så får de in budskap från avlidna och själar. Att kanalisera är ett sätt för ett medium att använda sin egen kropp som redskap. De flesta medium har kontakt med andevärlden på detta sätt. De kan få budskap från avlidna och andra själar men de kan även få budskap från änglar, hjälpare och guider.

Medial
Medial är ett samlingsnamn för som kan kontakta andevärlden och andra sidan. En medial person kan se vad som har hänt och vad som kommer att hända. De har även förmågan att känna av obalanser som behöver balanseras upp.

Medial rådgivning
Just medial rådgivning kan hjälpa dig i ditt liv inom många områden. Du kanske behöver råd i en speciell fråga eller så behöver du hitta styrkan att gå vidare. Våra medium finns här för att hjälpa dig med just detta. Ett medium som ger dig medial rådgivning kan få råd från en av din anhöriga eller från änglar, hjälpare och guider.

Medium
Ett medium är en person som har en öppen kanal med andevärlden. De kan både skicka och ta emot meddelanden från andra sidan.

Tidigare liv
Alla människor har nog någon gång varit med om deja vu. Detta är en upplevelse från ett tidigare liv. Att själen vandrar vidare och återföds har intresserat oss i över 3000 år. Ett medium kan med hjälp av sin kanal känna av dina tidigare liv. Det kan vara en konstig fobi eller bara ett födelsemärke som avslöjar hur ditt tidigare liv såg ut. Vi har flera medium som kan upptäcka hur just ditt tidigare liv såg ut.

Änglaviskningar
Då ett medium får budskap från änglarna så kallas det för änglaviskningar. Änglarna kan förmedla tröst, budskap, styrka och energier. Änglarna har olika styrkor så olika änglar förmedlar olika saker. Vi har många medium som använder sig av änglaviskningar.