Ascendenten, solen och månen hjälper oss att förstå våra föräldrar

Många av oss har säker som barn haft vissa svårigheter att förstå föräldrarna, kanske har vi det fortfarande. Vi har svårt att som barn förstå föräldrarnas sätt att se på livet, regler och måsten. Deras ständiga inblandning i vårt liv har nog gjort flera av oss mer eller mindre irriterade. Vi vill ha vår integritet och vill inte att våra föräldrar ska veta om våra personliga liv. Men vi måste förstå att våra föräldrar är de personer som har störst omsorg om oss och de som mest bekymrar sej för oss och alltid kommer att försöka hjälpa oss från alla problem i vårt liv oavsett vilka uppoffringar som krävs av dem. Det är därför det blir mycket viktigt för oss att försöka förstå våra föräldrar. Här kommer jag  att beskriva  några sätt som kan göra att vi kan närma oss våra föräldrar.

Försök förstå vilken ansvarstagande roll man som föräldrar får i samband med att man blir förälder. 

I varje förälder finns en osäkerhet, som hon/han försöker att inte visa. Det sätt som föräldern i fråga använder för att skyla över sina brister är associerade med deras ascendent. Till exempel, en person som har kräftan som sin ascendent, kommer att försöka skyla över sitt tillkommakortande  genom att uppvisa en omtänksam personlighet. En person med lejonet som ascendent kommer att gömma sej genom att busa till det, och skoja till det. Har man ascendenten i ljungfrun kan det visa sig genom ett maniskt städande. Med hjälp av deras födelsedatum kan vi även se var de hade sin måne när de föddes viket hjälper oss att förstå och se bakom den fasad de byggt upp. Vi måste förstå att beteendet som är ett resultat av deras ascendent inte är verkligt. Så snarare än att kritisera våra föräldrar på grund av deras beteende, bör vi försöka känna den verkliga personen bakom fasaden de byggt upp.

Vi kan lära oss förstå våra  föräldrars känslomässiga behov genom att vi vet vart månen stod när de föddes.

Liksom varje människa har våra föräldrar emotionella behov som vi kan förstå med hjälp av månen och sedan försöka uppfylla deras behov. Till exempel kan djup konversation och intimitet få de som hade månen i skorpionen att känna sig säkra. Med ett tryggt och praktiskt hem eller att ha ett sätt att vårda andra gör vanligtvis att de med månen i kräftan kan känna sej säkra. En stabil inkomst är känd för att få de som har månen i stenbocken att känna sig säkra. Resor eller äventyr kan ge komfort till de som har sin måne i skytten. Allas lycka beror på olika aspekter beroende på deras måntecken. Det är inte nödvändigt att de saker som gör oss lyckliga kan bidra med lycka för andra. Genom att förstå månens tecken på våra föräldrar kan vi utveckla ett starkare band med dem.

Att känna styrkan och svagheten genom soltecken är även det ett sätt att kunna förstå andra. Även om varje person har unik styrka och svaghet på grund av ett unikt och komplext födelsekort, kan det inte förnekas att styrka och svaghet huvudsakligen beror på människors soltecken. Genom att samla in information med hjälp av ett vart solen stod när man föddes kan vi minska hinder mellan oss och våra föräldrar. Genom att känna till deras svaghet kan vi hjälpa dem att övervinna den. Så informationen från soltecknen kan vara mycket användbar för att göra oss nära våra föräldrar.

De sätt som nämnts ovan har använts av ett antal människor och det fungerade för dem. Så testa gärna de här vägarna för att se om du kan komma närmare dina föräldrar.